MIDDELFART torsdag d. 01.09.22 og fredag d. 02.09.22

Fra Kolding Friskole, Bramdrupskovvej 25, Kolding kl. 10.00 til Middelfart Gymnasium, Østre Hougvej 97, Middelfart. Ankomst ca. kl. 17.00.

Eller ring til Klima-Karavanen på telefon 40788364. 

Klima-Karavanen på Klima Folkemøde i Middelfart

Et fint samarbejde


For nogle måneder modtog koordinationsgruppen

i Klima-Karavanen en forespørgsel fra arrangørerne af Middelfart Klimafolkemøde, om vi kunne tænke os at deltage i deres program.

Der var nok ikke noget vi hellere ville.

Klima Folkemødet yder også en stor indsats som fortjener påskønnelse. Det er oplivende, når nogen løber foran og udfordrer vanetænkning og inspirerer til handling.

De arrangementer som er tilrettelagt af de lokale grupper på ruten for Klima-Karavanen, er måske særlig interessante for deltagerne i Klima Folkemødet, fordi der i høj grad er tale om engagementer fra en række "almindelige danskere”.
Mange har ikke tidligere givet sig af med offentlige - møder slet ikke med en så abstrakt dagsorden. Det er dedikerede mennesker, der tager en udfordring op og leverer en event om globale problematikker på det lokale niveau.

ALLE kan spille en rolle i klimakampen.

Vi har i Turkis Telt samlet et udsnit af de emner, der bliver behandlet op undervejs. Det er en broget samling, der knyttes sammen af klimasituationen, som er det overordnede tema.

Vi har bedt deltagerne om også at sige noget om, hvad der har motiveret dem til at engagere sig i global opvarmning.

Var det med overvindelse – måske med frygt og ubehag? Var det med følelsen af ansvar – eller kom det bare indefra? Hvordan har jeres omgivelser reageret? Og hvordan har det i øvrigt påvirket Jer?

Koordinationsgruppen siger på forhånd tak for den store velvilje til at deltage.

Link til Klimafolkemødet: https://klimafolkemoedet.dk/

17.00 Ankomst og indkvartering

Klima-Karavanen ankommer til Middelfart Gymnasium, Østre Hougvej 97, 5500 Middelfart, hvor den indkvarteres.