Folk vil involveres

Befolkningen er langt mere engageret i klimasagen end politikerne på Christiansborg gør sig det klart.

Men viljen til at konfrontere de barske kendsgerninger må synliggøres. Derfor har foreningen Klima-Karavanen taget initiativ til en vandring fra vest til øst. 

19 lokalgrupper på ruten Esbjerg-København støtter op om projektet. De står for det praktiske som overnatning (gymnastiksale, idrætshaller, camping) og fortæring.

Desuden tilrettelægger de et større aftenarrangement når karavanen kommer til deres by.


Gå med en formiddag, en dag, tre dage - eller hele turen på 340 km.

Klima-Karavanen 

Klima-karavanen er en vandrende højskole.

Den kommer gennem store byer, landsbyer, landområder og hovedstad, og tegner et bredt billede af den danske befoilknings forhold til klimakrisen. 


En grøn omstilling handler ikke blot om teknologiske fix, men også om omstilling af levevis og infrastruktur.

Derfor skal dialog, debat og mødet mellem mennesker fra alle samfundslag være nøglen til de livsvigtige og kreative visioner om fremtidens Danmark.

Og hvem siger i øvrigt, at fremtiden tegner sort? 


Måske står vi over for den mest spændende  epoke i menneskehedens historie.


JA - det gælder livet

Det var ikke helt nemt at finde en overordnet parole, som i en enkelt sætning kunne karakterisere karavanen - og som alle kunne se sig afspejlet i.

Men de barske realiteter ved den globale opvarmning, taler et utvetydigt sprog. Der er ingen kompromisser, ingen forhandling - og heller ikke et par ekstra kloder.

Klimakampen handler om vores eksistens.

Lyt til videnskaben

Det er en af Greta Thunbergs nøglesætninger. Den sætter fokus på den sagkundskab, som burde være udgangspunkt for enhver klimadebat - men er utrolig vanskelig at få øje på i de partipolitiske debatter. 


Klimakrisen kan løses - hvis vi vil

Mange må erkende, at tvivlen har bidt sig fast. Det er noget alle klimaaktivister kender til.
Situationen ER overvældende. Det ER op ad bakke.

Men Klima-Karavanen kan kun gentage ordene:

Lyt til videnskaben - ja, det gælder livet!

Ønsker politikerne at skabe en curling-stat?

CO2-afgiften og de gigantiske planer for havvind i Nordsøen er et stort skridt fremad.

Men de er utilstrækkelige og kan ikke løse klimakrisens dybere årsag.

Den handler ganske enkelt om alt for høje CO2-udledninger, som stammer fra vores forbrug og levevis.

Samtidig går det alt for langsomt med omstilling til et bæredygtigt samfund.


Skiftende regeringer har i høj grad holdt befolkningen hen med forsikringer om, at DE nok skal finde løsninger på klima- krisen, så befolkningen bare kan slappe af og beholde det samfund de kender". På den måde fritages befolkning for ansvar og for at skulle tage stilling til klimaforandringernes konsekvenser. I praksis vil politikernes gode vilje skabe grundlaget for en "curling-stat".

Det er et samfund hvor borgerne ikke behøver at bekymre sig om deres egen tilværelse - staten klarer ærterne.

Men det er helt utilfredsstillende.

Erfaringerne fra afholdelsen af de alt for få Borgerting, viser, at når tilfældigt udvalgte mennesker får en seriøs og saglig indføring i de mange temaer

omkring global opvarmning, vil de ende med at vægte alles tarv højere end personlige behov - og herefter tilslutte sig vidtrækkende beslutninger.


I de "normale" klimadebatter har politikerne formået at så tvivl om 

faktuelle kendsgerninger. De erstatter videnskabelige data med letkøbte politiske holdninger. Derfor må "den almindelige dansker" indtage en aktiv og kritisk holdning. Vi skal ikke blot forstå omfanget af klimatruslen, men også tage medansvar for vanskelige løsningsmodeller.


Klimakaravanen kan blive en eksponent for en levende og kreativ debat - en debat vi alle kan tage del i.


Den største trussel mod vores klode er troen på, at andre nok kommer og redder den.

En vandrende højskole melder klar til afgang.

Utilpassede bedsteforældre i aktion for

en grøn og bæredygtig fremtid.

Ruten

Forbehold for ændringer.

Intercitytog-løsningen Nybotg-Slagelse er valgt for at være fremme d. 8. sept. og deltage i uddannelsesfestival i Slagelse for 6.000 unge - men helt ærligt også for ikke at bruge alt for mange ressourcer på at skaffe tilladelser til at vandre over broen.

Klik på en by nedenfor

(På en mobil finder du byerne i menuen øverst på denne side)

Snart vil siderne rumme en beskrivelse af et lokalt program for modtagelse, aftenevent og afgang.

Desuden vil der være oplysninger om fortæring, overnatning og andre praktiske informationer, bl.a et kort over ruten i ankomstbyen.

Hvis du har mulighed for at give en hånd med ved afviklingen, vil det uden tvivl være særdeles velkomment.

(ankomst)

By                            Dato                    Arrangør                                        Tema

fr. 26. aug.

lø. 27. aug.


sø. 28.aug.

ma. 29.aug.

ti. 30.aug.

on. 31. aug.

to./fr 1.+2. sept.


lø. 3. sept.

sø. 4. sept.

ma. 5. sept.

ti. 6. sept.

on. 7. sept.

to./fr.. 8.+9. sept.


lø./sø 10.+11sept.


ma. 12. sept.

ti. 13. sept.


to./fr. 14.+15sept.

fr. 16. sept.

lø. 17. sept.Esbjerg gruppen (optakt)

Esbjerg gruppen

Esbjerg gruppen

Samarbejde med Højskolen

Kolding Gruppen

Kolding Gruppen

Middelfart Gymnasium

Samarbejde med højskolen

Samarbejde med Fynske Landboforeninger


Odense Gruppen

DN Langeskov/Kerteminde

De Grønne Piloter m.fl.

FGU-skole, Slagelse

DN – Sorø/Slagelse

Hallingelille Økosamfund

Lejre Klimgruppe

Roskilde klimanetværk

Albertslund BKA og Verdensmålcenteret

Klima-KaravanenHvorfor klimakamp? / Vedv.energi / Biodiversitet

Klimaangst og klimahandling

Militær og klima

Plantebaseret landbrug / Formidling og indsigt

Klimaforandringer – et luksusproblem?

Civil ulydighed - en gyldig kommunikationsform?

Klimaaktivisme/Klimafolkemøde

Bæredygtig udvikling – hvad er det?

Landbrugsproduktion og klima

Bæredygtighed, medier og aktivisme


Træ - det unikke CO2-lager / Bæredygtig livsførelse

Kommuneplan DK 2020 - grøn kommunal motor?

Uddannelse til hvad? Grønne uddannelser


Teknologisk magt/biodiversitet (Naturens Dag)

Ukrainske økosamfund i et krigshærget land

Sunde fødevarer

Kommunikation og "samtalesaloner

Verdenmål i klimakamp - globalt og regionalt

Under udarbejdelse

Dagligdag på en vandrende højskole

Efter en velgørende søvn på det flade gulv i idrætshallen kommer Klimakaravanen langsomt på benene ved 8-tiden. Evt. mulighed for et brusebad, inden man møder de andre i køen til en solid gang morgenmad. Den består af bl.a. müsligrød  - eller en rundtom med ost. Dertil the eller kaffe.

Deltagerne opfordres til at fylde feltflaskerne med vand. Dagen kan begynde.

Bagage som telt, liggeunderlag og skiftetøj læsses på scenevognen og køres senere frem til næste overnatningsby.

Holdet af cyklende karavanedeltagere gør sig klar til afgang. Måske kan de sørge for frokosten og være klar med forfriskning ved et pitstop.

Der kaldes til samling.


En repræsentant for Klimakaravanen takker værterne for et spændende aftenarrangement, som har efterladt nogle udfordrende problematikker.

Kl 9.30 leder den lokale gruppe karavanen ud af byen og frem til første pause efter ca 5 km.

Her overtager koordinationsgruppen ansvaret for karavanens videre færd.

Deltagerne opfordres nu til at finde sammen med nogen, man ikke tidligere har talt med. Herefter præsenteres et emne, som man foreslår bliver drøftet frem til frokost. Det kan være et tema en fra aftenens møde – eller en alment menneskelig filosofisk overvejelse.

Den vandrende højskole er på benene.


Kl. 12 og efter endnu 5 km når man det sted, hvor frokosten afholdes. Toiletvogn er kørt frem og der er opsat beholdere til afspritning, hvis der ikke er tilstrækkeligt med rindende vand. 

Det er vigtigt at deltagerne har mulighed for at ytre sig om problemer, der opstår undervejs – og frokosten er derfor også det interne plenum, hvor der kan tages beslutninger af rent praktisk art.

Hvis tiden tillader det, kan man låne mikrofonen og fortælle om de overvejelser, man har. 

er kommet frem til gennem dagens tema. Der er også opsat en postkasse til ris og ros og allehånde betragtninger over tilværelsens mange uløste mysterier. Ved frokost kan man købe spisebilletter til aftensmad.

Afgang kl 13.30.


Ved eftermiddagspausen 5 km senere, møder Klimakaravanen den lokalgruppe, der bliver de nye værter. Fra dette øjeblik overtager de ledelsen af karavanen og de vandrende er herefter ”gæster”. Gruppen ledes de sidste 5 km ind i byen.

Støtte-Badges

- kan købs på ruten.


Ankomst kl 16 og efter en – forhåbentlig – varm modtagelse, kan deltagerne gå om bord i de kulinariske udfordringer. De er forskelligt fra sted til sted - men antagelig skabt af karavanens køkkenhold i samarbejde med lokalgruppen og muligvis nogle fra cykelholdet. Der er altid en vegetarisk ret.

Kl 19 mødes man til det aftenarrangementet som lokalgruppen har tilrettelagt.

Herefter anvises stedet for overnatning, hvor bagagen er sat frem.

Klokken 22 er der i salen så stille som i en granskov.

Mangfoldighed


Disse skiftende billeder til højre er taget ved en af de største - og første - af de mange klimademonstrationer  i 2018.

Her var deltagerne en blanding af generationer og af socialgrupper, køn, uddannelser og erhverv.

Et halvt år senere kom det såkaldte klimavalg. 

Medierne har den uvane, at betegne protesterne over den utilstrækkelige klimahandlingsplan som et ungdomsoprør. Så har man indkredset og parkeret fænomenet som vældig farverigt - men sikkert ikke helt seriøst.

Det er korrekt, at der rejste sig en stærk og velformuleret skikkelse i de unges rækker, da Greta Thunberg skød brændende pile ind i de konforme forum af politikere og finansfolk. For set fra deres perspektiv er klimasituationen umulig at overse. Men de unge står ikke alene.

 

Deres budskab deles af forskere og videnskabsfolk over hele kloden.

Samtidig er mange fra den ældre generation klar over, at verden var på vej i en helt forkert retning. Men man havde blot lænet sig op ad forestillingen om, at der ad politisk vej nok skulle vise sig en løsning. På ubegribelig vis har man i årtier levet med skovbrande, oversvømmelser, afsmeltning af polerne – og overhørt varslerne om de lurende tipping points.


Det er en grusom dagsorden. Den kan ikke bare adresseres til den unge generation. Alle må vi ud af vores komfort-zoner og droppe forestillingen om, at livets mening er en ubekymret happy-go-lucky-tilværelse. Der er brug for alles engagement og handlekraft, så de unges fortvivlede råb ikke ender som et ekko af en ubærlig afmagt.


P9080881
P9080989
P9080899
P9080983
P9080993
P9080972
P9080979
P9080981
P9080980
P9080992
P9080978
P9080950
P9080949
P9080946
P9080938
P9080922
P9080920
P9080924
P9080915
P9080825
P9080925
P9080877 (1)
P9080863
P9080868
P9080926
P9080836
P9080829
P9080918
P9080810
P9080828
P9080861
P9080813
P9080806
P9080803
P9080795
P9080792
P9080776
P9080749
P9080747
P9080765
P9080744
P9080752
P9080741
P9080713 (1)
P9080707
P9080717 (1)
P9080704
P9080691
P9080702
P9080657
P9080680
P9080734
P9080633
P9080953
P9080672
P9080678
P9080676
P9080647
P9080641
P9080968
P9080975
P9080948
P9080961
P9080943
P9080871
P9080997
P9080773
P9080759
P9080893
P9080629

Et af de vanskeligste udfordringer er overhovedet at tale om klimaet. Det kan føles som at falde ned i en sump af fortvivlelse.
Men uden dialog går det ikke - og uden vilje til handling går det slet ikke.


Måtte Klimakaravanen blive en manifestation, der bygger på en bred og fælles indsats.

fra klimaengagerede foreninger 

Klima-Karavanen har fået stor opbakning


Mellemfolkeligt Samvirke

Klima-Karavanen er et fantastisk projekt, drevet af den frivilligånd, der gennem tiden har været med til at rykke os som samfund.

Et stærkt og konstruktivt opråb til magthaverne, der ligger helt i tråd med Mellemfolkeligt Samvirkes arbejde

-------------------

Greenpeace

Dejligt initiativ som Greenpeace støtter helhjertet op om. Det er vigtigt, at vi alle er med til at vise politikerne, at der er en bred folkelig opbakning til en ægte grøn omstilling af vores samfund.

------------

Århus mod Krig og Terror

- støtter Klimakaravanen.

Der er en kendt sammenhæng mellem krig og klimaforandringer. Både at klimaforandringer fører til nye konflikter og krige, og at krig er klimaødelæggende med en enorm co2 belastning.

Dertil kommer, at den nuværende oprustningsbølge bruger de ressourcer, der skulle afsættes til klimaindsats.

For klimaets skyld, stop krige og oprustning!

For fredens og menneskehedens skyld stop klimaødelæggelsen!

---------------------

Rådet for Bæredygtig Trafik

- støtter Klima-Karavanen 2022, fordi vi ligesom karavanen tror, at danskerne er mere parate end politikerne til at gøre noget ved klimakrisen. Transporten er et svært område, men bæredygtig transport findes, og hvis den prioriteres, så kan områdets relativt store klimabelastning reduceres ret hurtigt uden store personlige afsavn. Ren luft uden støj; cykler og grøn kollektiv transport, der glider afsted, og tid, der bruges fornuftigt, er gode ting, der skal ud og blive brugt. Det kan karavanen bl.a. være med til at sætte på dagsordenen.

--------------

Det Fælles bedste

Det er dog et dejligt initiativ, I dér har taget. Borgerbevægelsen Det Fælles Bedste støtter fuldstændig op bag jeres vigtige initiativ, Klima-Karavane 2022.

Vi tror det er helt afgørende at få mobiliseret meget bredt i befolkningen for at vise politikerne, hvor mange det i virkeligheden er, som er dybt bekymrede om

klimakrisen og de manglende handlinger fra politikerside. Og for at få mange flere til at begynde at handle selv - lokalt og i større samlede fællesskaber - og til sidst som en samlet borgerbevægelse, der omstiller i praksis.

----------------

Arternes Ambassade

Biodiversitets- og klimakrisen hænger sammen og skal løses samlet.

Der skal være langt mere plads til levesteder for vilde borgere uden personnummer. Mennesket må lære symbiose frem for evig konkurrenceog vækst på andre arters bekostning.

Arternes Ambassade går med i klimakampen - osse for at støtte det artsrige fællesskab

-------------------

Foreningen Klimabevægelsen I Danmark

- støtter op om alle arrangementer, som har til formål at vise den folkelige opbakning til en hurtig grøn omstilling, og ønsker

Klima-Karavanen god vind på turen.

-------------

Andelsgaarde

Andelsgaarde bakker op om Klima-Karavanen og hilser enhver form for folkeligt engagement i klimakrisen velkommen.


Bedsteforældrenes Klimaaktion
Albertslund

Klimakrisen er både lokal og global og det er løsningerne også.

Albertslund har en klimaplan, som er ambitiøs, men er det nok? Globalt rammes det globale syd i meget højere grad af klimakrisen end her hos os, selvom det er den rige del af verden, der er ansvarlig for de største udledninger af klimagasser.

---------------

Danske Studerendes Fællesråd

DSF støtter op om, at der er brug for klimahandling. Det handler ikke kun om grønne teknologier, men også om hvordan vi kan tænke bæredygtighed bredere.

------------------------

AnsvarligFremtid

- ser det som endnu en vigtig markering af den brede folkelige opbakning til at øge klimahandling nu.

-----------------------

Ingeniørforeningen i Danmark

IDA støtter varmt op om projektet

Klima-Karavanen 2022, som vi mener er et godt projekt til at samle folk i hele landet om at synliggøre den folkelige opbakning til grøn omstilling af vores samfund.

Klima og grøn omstilling står meget højt på IDAs politiske dagsorden. En stor del af vores 140.000 medlemmer, der studerer og arbejder indenfor STEM fagene, arbejder netop med at udvikle og implementere løsninger der skal realisere den grønne omstilling i alle dele af samfundet.

-------------------

Højskolebevægelsen

Højskolerne bakker stort op om

Klima-Karavanen på deres vigtige færd.

Bæredygtighed er et af Højskolernes primære indsatsområder og derfor glæder det os at Klimakaravanen vil samle folk om den vigtige sag i hele landet.

----------------------

Kommunernes Landsforening

Der er brug for flere fællesskaber, hvor der kan handles for klimaet og derfor er der stor opbakning fra KL til Klimakaravanen 2022. Stort set alle kommuner arbejder med klimaomstillingen i projektet DK2020, der sikrer lokal efterlevelse af Parisaftalens mål. I det arbejde er borgernes deltagelse helt centralt. Klimaforandringerne og den omstilling, der skal ske, kommer til at påvirke byer, landskaber og lokalsamfund og derfor skal borgerne kunne tage del i hvordan den lokale omstilling skal se ud. Vi håber, at karavanen gennem en række kommuner, fra Esbjerg til København, også får lejlighed til at tage kommunernes klimainitiativer i selvsyn.

--------------

Fiskerhavnens Venner

- arbejder for at bevare den gamle fiskerhavn i Københavns Sydhavn og det tilhørende grønne område Stejlepladsen, som grænser op til Natura 2000-området Kalvebodløbet. Vi bakker op om Klima-Karavanen fordi byernes grønne og blå åndehuller er vitale i kampen for mennesker, dyr og klima.

--------------

Fremtidens Aalborg

- støtter Klima-Karavanen 2022, fordi vi også ved, at det er nødvendigt med et alternativ til de motorvejsdrømme, der er en trussel mod vores fælles livsgrundlag og mod den natur, vi er en del af. Der findes bæredygtige alternativer til motorvejsdrømmene, og de koster ikke en jordklode at gøre til virkelighed.

--------------

Øko-net

Fin idé.Oxfam IBIS 

- kan bestemt anbefale afholdelsen af

Klima-Karavanen i 2022.

 Det er et vigtigt initiativ i forhold til et spørgsmål, der er helt afgørende for klodens fremtid. Vi bakker helt op om det fine arbejde.

---------------------

Cyklistforbundet

- arbejder for at få flere til at cykle mere til gavn for folkesundhed og trafikkens belastning af miljøet. Med over halvdelen af alle bilture ud og hjem på under 10 km, er der et enormt potentiale for en målrettet indsats mod klimaforandringerne. Cyklistforbundet bakker op om Klima-Karavanen og vil arbejde for på de enkelte etaper at manifestere cyklingens potentiale i indsatsen mod klimaforandringer.

----------------------

Svanholm Storkollektiv

Vi støtter varmt op om Klima-Karavanen 2022.

Alt hvad der kan få rusket op i arbejdet med klimaet er vigtigt.

Det er ikke kun Christiansborg, der skal i gang – Vi skal alle engageres. 

Et bredt initiativ som bevæger sig igennem hele landet er en rigtig god idé.

Det kommer til at gå ud over os alle sammen, hvis vi ikke finder et fælles fodslag til at standse klimakrisen.

God vind 

--------------

Albertslund Verdensmål Center

Klima-Karavanen - selvfølgelig! For hvad er alternativet til at engagere sig i klimaet?

---------------

TID TIL FRED - aktiv mod krig

- bakker op om Klima-Karavanen 2022.

Militær, militærøvelser og krig betyder mennesketab og miljø-svineri i en nærmest ubeskrivelig grad. Kampen for miljøet går hånd i hånd med kampen for en verden der lever i fredelig sameksistens med hinanden og med naturen.

----------------------------

NOAH

JA! NOAH støtter fuldt ud, at Klima-Karavanen 2022 finder sted.

Det er et flot initiativ. Hvert skridt gælder.

--------------------

Klima Påmindelsen

Der findes ikke noget, der er vigtigere end at minde både politikere og resten af befolkningen om, at den globale opvarmning  kræver øjeblikkelig og målrettet handling.

Stor tak til Klima-Karavanen - måtte turen blive fyldt med gode oplevelser.

---------------------

Ghana Venskab

Klima-Karavanen sætter fokus på fokus på det folkelige engagement i klimasagen og giver os mulighed for at debattere, hvordan vi kan omstille vores levevis og infrastruktur. Vi tror på betydningen af det folkelige engagement og derfor støtter Ghana Venskab Klimakaravanen.

-----------------

Borgerbevægelsen mod en motorvej i Egholmlinjen

- støtter Klima-Karavanen 2022 fordi:

At anlægge en ny motorvej over Egholm trækker i den gale retning i forhold til Danmarks klimamål. Alene i byggefasen vil arbejdet udlede 300.000 tons CO2. Dertil kommer, at den daglige bilkørsel vil vokse, når vejen er færdig, med øget naturødelæggelse, støj og CO2-udledning som konsekvens.

-------------

Økologisk Byggeri

For en som også har været på arbejdsløsheds march engang i fortiden!

Går jeg ind for støtte helt klart 🕶

Fornyet Energi.


Læger for Klimaet

- bakker op om Klima-Karavanen .

Klimakrise er sundhedskrise allerede nu – i Danmark og globalt  – JA- det gælder livet.  Klima-Karavanen er et stærkt folkeligt opråb til lokal- og landspolitikerne om at der skal klimahandles nu.

-----------

Den grønne Ungdomsbevægelse

Politikerne nøler, men borgerne handler! Det viser Klimakaravanen os. Det er et smukt borgerdrevet initiativ, som kræver radikale grønne forandringer nu. Vi ved fra historien, at vi sammen, med vores kroppe og stemmer, kan skabe vigtige positive forandringer. Bak op om Klimakaravanen - det gør vi.

------------------

Forfattere ser grønt

Vi er så imponerede over jeres arbejde, og vi bakker hundrede procent op! Vi befinder os i en ekstrem situation: Den sjette masseuddøen! Forskerne kalder vores tid The end game. Det er meget dystert. Intet er vigtigere end det arbejde, vi gør nu for at mindske omfanget af katastrofen. Jeres indsats er uvurderlig. TAK!

-----------

NEJ til Oprustning 

JA til en Bæredygtig Sikkerhedspolitik

Vi ønsker at gå op imod de konfliktskabende trusler, som også klimakrisen og verdens eskalerende ulighed udgør.

Vi opfordrer til, at man begynder at tale om, hvad de militære milliarder ellers kunne bruges til i en tid, hvor vi alle er truet af klimakrisen. Millioner af mennesker mangler rent vand og ordentlig mad, og alt for mange steder er man allerede for sent ude med omstillingen til grøn energi.

NtO hilser derfor Klima-Karavanen velkommen i dens bestræbelser på at synliggøre en bred tilslutning til kravet om klimahandling.

-----------------

Amager Fælleds Venner

Klima-karavanen er et vigtigt initiativ, der samler mange forskellige grupper og enkeltpersoner rundt omkring i landet, som ønsker handling mod den alarmerende klimakrise og biodiversitetskrise. Det kan vi kun støtte. Kampen for vores natur og biodiversitet er tæt forbundet med kampen mod klimakrisen. De to kriser skal løses sammen.

----------

FredsVagten ved Christiansborg

- støtter hermed Klima-karavanen.

Krig og ødelæggelse af planeten er forbundne størrelser, og jo tættere vi arbejder sammen for at forebygge katastroferne, jo bedre.

Fred og klima - samme kamp!

Kvindefredsnetværket, Kvinder i Sort

- bakker meget gerne op om karavanen.

--------------

Omstilling NU

Omstilling Nu bakker meget gerne op om det fine initiativ, Klima-Karavanen er. Ligesom jer ønsker vi at nå ud til alle borgere, og inspirere til, hvordan den enkelte familie og det enkelte individ kan være med til at gøre en forskel for klimaet og en bæredygtig omstilling.

Klima-Karavanen er en god måde at synliggøre, hvor mange vi er, der ønsker reel grøn omstilling - nu.
Tak for initiativet. Vi bakker op

-------------

Økologisk Byggeri

For en som også har været på arbejdsløsheds march engang i fortiden!

Går jeg ind for støtte helt klart 🕶

Fornyet Energi.